Obrazy s poselstvím

Opeřený had s korunkou

Hadí síla: energie opředená různými mýty a pověrami. Ve skutečnosti se jedná o projev životní síly, která nás vyživuje, dává nám výraz, dokáže léčit tělesné i duševní neduhy a je také tou energií, díky které můžeme tvořit jak náš život, tak i například zahradu, jídlo, obrazy nebo třeba malované hrnce. Často s ní jen zápasíme a neumíme ji využívat v životě efektivně. Utíkáme myšlenkami do spousty různých podnětů, které s námi nemají co do činění a dovolujeme, aby okolnosti a ostatní lidé řídili naše pocity, chování, směřování a celý náš život. 

Skutečně úspěšní lidé umí ovládat i energii Hadí síly a nenechají se okrádat o čas. Ví, kdo jsou, ví, kam směřují a když je třeba něco změnit, udělají to. Často se o takových lidech říká, že jsou sobečtí, že myslí pouze na sebe. Mnohokrát si je lidé pletou s narcisy. Ovšem opak je pravdou. Ve skutečnosti takový člověk není ani sobec, ani narcis. 

Sobec je někdo, kdo na sebe nedbá, nechá se uvláčet životem a pak životu vyčítá, že se o něj nepostaral. Tento postoj nemá co dělat se sebeláskou a vysokým standardem. Stejně tak narcis je člověk, který zažil obrovské ponížení a nyní vyžaduje, aby se celý svět o něj staral a sloužil mu. Vypadá líbivě a své bližní vykořisťuje neustálou nespokojeností. Opět vidíme, že jsme také někde mimo sebelásku. Někdy narcis ani nemusí odpovídat klasické představě nažehleného frajera. Může jít klidně o vlasatého stále meditujícího ezotericky založeného hocha, který jezdí po seminářích a získává si děvčata svým srdceryvným životním příběhem. Ta mu na něj skočí a dobrovolně mu poskytují péči. Jelikož ale narcisovi nikdy není dost dobrá, brzy děvčata vyčerpaná odpadnou.

Když je člověk zdravě sebevědomý a má sám sebe v úctě, nikdy by nikoho nevykořisťoval. Nikdy by vám neřekl, že můžete za jeho neštěstí a nevyčítal by vám, že o něj nepečujete. Tento člověk se sám aktivně zajímá o to, jak svůj život zkvalitnit a jak prohloubit poznání o sobě. Ví, že je to vše o něm a taky se podle toho chová. Umí si sám pomoci a v případě potřeby i pomoc vyhledá. Sebeláska je totiž aktem úcty ke své energii, ke svému vtělení a tím i k ostatním živým bytostem.

Cena obrazu: 1770 Kč


Posvátný lotos hojnosti všeho

Posvátný lotos nás přímo zve ke spočinutí v nitru, kde se nachází odpovědi na všechny naše otázky. Pouze je zapotřebí selektovat odpovědi našich strachů a chtění a skutečně pochopit význam toho, co si přejeme. Někdy si úpěnlivě přejeme lásku, hojnost, padáme na kolena a prosíme... A jako odpověď dostaneme přesně opak. Je to tak ne proto, že děláme něčeho málo. Je to tak proto, že se neustále zaobíráme nedostatkem a vnímáme se jako ti, co si musí něco vydupat, vyvzdorovat nebo vystát ve frontě. Všechny tyto postoje nakonec vedou ke stagnaci a ještě většímu pocitu oběti.

Chceme-li, aby se v našem životě vyskytovala hojnost a něha, musíme totéž poskytnout sobě a stát se tím. Není možné chtít lásku a stát mimo její proud. Potřebujeme také objevit, kdo jsme a dát ze sebe světu to nejlepší. Ne jen chodit od semináře k semináři a chtít po někom, aby nás osvítil. Osvěcujeme se my sami tím, že si dovolíme překročit známý práh a vydat se i do místností, kde jsme předtím nebyli. Sedíme-li stále v obýváku před televizí a sklenkou vína a zoufáme-li, že nás nikdo nemá rád, těžko v sobě objevíme lásku. Cesta posvátného lotosu je cestou odvahy opustit bahno a vyrůst do všech směrů. Z této odvahy se může zrodit mnohem větší hojnost a my se cítíme více milovaní, neboť jsme se stali více milujícími. 

Cena obrazu: 1888 Kč

 Spolutvoření

Spolutvoření
Spolutvoření

Spolutvoření je obraz, který symbolizuje sdílení bytostí s rozdílnými kvalitami. Bytostí, které mohou mít jinou podstatu, jiné zkoušky v životě, ale přesto mají spoustu společného a místo bojů, odsuzování a házení kamení jeden na druhého se soustředí na porozumění. Každá z nich už rozumí sama sobě a díky tomu padají bariéry nepochopení. Nejedná se o toleranci ze slušnosti. Jedná se o skutečný respekt, úctu a přijetí. Přijetí, které otevírá cestu k lásce bez podmínek, kde každý je vítaný a všichni rostou společně.

Obraz je na prodej. Cena: 3400 Kč

Rozměry: cca 60 x 80 cm.