Obrazy s poselstvím

Amaterasu

Akryl na plátně

100 x 160 cm

Cena: 8 800

Nádherná japonská bohyně Amaterasu byla odjakživa spojována se sluncem, jeho teplem a životodárnou energií. Je symbolem křehkosti a jemnosti, která je tak silná, že pohne horou strachu a žalu a přemění ji v kvetoucí les. Připomíná nám, že v našich životech je třeba ctít přirozenou krásu a opravdovost. V tom tkví naše skutečná síla a tajemství proměny zdánlivě bezvýchodné situace v zázračné řešení, které jsme předtím přes mraky negací, sebepopírání a falešné vynucování si těžko mohli spatřit. Cit, jemnost a něha dlí v každém z nás. I ten nejzarputileji vypadající hromotluk nadávající na celý svět ji v sobě má ukrytou. Možná se jeho citovost stala terčem mnoha odmítnutí a nyní popírá vše, co jen připomíná něhu. Možné je také, že se stal svědkem nesnesitelné manipulace s city, a proto je nyní skrývá a staví se do role velkého tvrďáka, který vše skousne, prorazí a všechny porazí. Lidé si často pletou jemnou a křehkou bytost se slabou. Ovšem často tato bytost umí být mnohem pevnější ve svém vnitřním vedení a vědění než leckterý mocichtivý, ukřičený uzurpátor, který není nikým jiným než ustrašeným zraněným dítětem toužícím po mateřském mléce. 

Otevřete se jemnosti v sobě a zjistíte náhle, že již jste dávno svrchovaným vládcem svého života. Pravým vládcem, který vládne skrze svou podstatu a nikoli skrze kontrolu ostatních. Vládcem, který přijal do svého srdce sám sebe a všechny ostatní lidské i jiné bytosti. Otevřít se jemnosti a křehkosti neznamená utéct před tím zlým světem tam venku, nikoli. Znamená to uznat se a vystoupit na jeviště světa ve své pravé podstatě naprosto si vědom svých barev. Znamená to uznat i ostatní jako bytosti jdoucí na cestě poznání sebe po svých vlastních cestách. Nesoudit je, ani je nelitovat. Jen jim laskavě a trpělivě na svém vlastním příkladě ukázat, že je možné být sám sebou. Takoví, jací jsme sem přišli, jsme vítaní a chtění, i když to tak někdy nevypadá. Milujte se a ctěte.

Strážkyně vědomí

Akryl na plátně, 75x120 cm
Cena 7800 Kč
Strážkyně vědomí nám připomíná, že náš duchovní vývoj má určitý rytmus a nelze jej uspěchat. Každý pokus o obejití přirozeného vývoje se může obrátit proti nám a my se na své cestě spíše zasekneme.
Dáme-li si ale čas a prostor, začnou se dít zázraky. Brány se otevřou jako mrknutím oka a my zjistíme, proč jsme ve skutečnosti spěchali. Nikdy není pozdě a nikdy není důvod tlačit a urychlovat náš vývoj. Ano, jistěže existují různé techniky, byliny, houby a jiní pomocníci. Ale tyto nástroje přirozené naladění nenahradí. Slouží jako nástroje, které nám mohou pomoci. Ovšem patří do rukou povolaným, kteří jsou s nimi sladění a znají sami sebe natolik, že je budou používat moudře.


Posvátné stvoření

Posvátné stvoření
Akryl na plátně
110x90 cm
Cena: 5500
Obraz je znovu k dispozici.
Tento obraz symbolizuje uzdravení partnerství nejen vně, ale i uvnitř nás. V každém z nás dlí mužský a ženský princip, který ve vzájemném propojení dává život vnitřnímu dítěti. Stav našeho vnitřního partnerství se odráží v našem životě a jeho vnímání. Často jsme pod tlakem různých přesvědčení zapomněli, kdo vlastně doopravdy jsme a náš vnitřní muž a žena jsou v nerovnováze. Staneme-li se trpělivými pozorovateli našeho života, časem zjistíme důvod, proč nastala a postupně najdeme cestu ven. Tím osvobodíme i své vztahy a můžeme se těšit že zrodu naší čisté esence, našeho vnitřního dítěte.

Dračice Nerra

Tento úžasný obraz se rodil celý měsíc. Jeho příchod byl velmi vzrušující a transformativní. Nejdříve ke mně přišla tato dračice ve snu a oslovila mne. Vnímala jsem, jak se uzdravuje má srdeční a krční čakra. Zároveň došlo ke sloupnutí jakéhosi filmu, který jsem měla okolo sebe kdysi možná z důvodu ochrany, ale nyní už mne omezoval. Na konci procesu jsem se cítila jako znovuzrozená. Následovala očista těla a příchod nových událostí, propuštění zbytečných příkras.

A o tom je také tento obraz. O originalitě, ke které se dostaneme tím, že ji prostě aktivujeme a přijmeme. Nemusíme ji probouzet prací, ale probouzí se postupně tím více, čím méně se snažíme, aby nás někdo přijal a pochopil. Přestáváme vysvětlovat, kdo jsme a proč jsme přišli, aby si ostatní neřekli, že jsme moc a mimo. A že nám určitě nikdo nemůže rozumět.

Nemusíme dokazovat, že jsme v tomto světě použitelní jen proto, že lidé zvyklí vše kontrolovat naše poslání nechápou. Důležité je, že jsme si vědomi své svrchovanosti, soběstačnosti a čistého záměru. Nemusíme dokládat, že jsme svéprávní jen proto, že nemáme prakticky definovatelné povolání, oblékáme se i v šedesáti barevně a mladistvě a rádi bubnujeme s rodinou u potoka. 

Můžeme si hrát, skákat, radovat se, stavět hrady z písku společně s našimi dětmi. Jsme tu pro samou radost a nikoli pro zlost a mučení se. Naše komunity neživí naše oběť, ale náš tvůrčí duch a ochota odevzdat se životu. Naše schopnost žít s nohama na zemi a hlavou v oblacích. Obojí je stejně důležité. Jedno bez druhého znamená nerovnováhu. \vykročme proto cestou k celistvosti a ukažme, kdo doopravdy jsme.

Obraz je na prodej. Jeho rozměry jsou 75 x 230 cm. 

Cena: 68 880 Kč REZERVOVÁNO

Vejce volavky Benu

Benu byl posvátný egyptský druh volavky. Tato volavka byla kvůli své záři a jemnosti porovnávána s Fénixem a byla velmi ctěna. Jméno Benu je odvozeno od egyptského slovesa veben - "zářit", "vzejít", "povstat ve skvělosti", což znamená probudit se do své skutečné podstaty. Opustit pochybnosti o svém životě a poslání a zářit. Stát se svým světlem a přestat se třást před samozvanými autoritami, které umí pouze dupat, křičet a vymáhat si pozornost. Stane-li se člověk sám sobě pochodní, neznamená to, že by nepotřeboval ostatní, spíše jde o to, že se ve věcech osobních umí vést sám. Umí sestoupit do hlubin jeskyně a prozkoumat ji. Prozkoumat i ta nejtajnější zákoutí duše musíme jen my sami, nikdo jiný to za nás neudělá. Učitelé jsou pouze průvodci, nikoli autority, které za nás rozhodnou, zda je něco dobře či špatně a zda jsme dost dobří na to, abychom si mohli říkat lidé. Klíč ke svému vývoji drží ve svých rukou každý sám. Průvodci pouze čekají, až budeme ochotni jej přijmout a rozhodneme se pro probuzení k plnému životu a potenciálu v nás. 

Cena obrazu: 2350 Kč 

Dech života

Dech a vzduch je společně s mateřským mlékem náš prvotní chléb, který do sebe pojmeme, když přijdeme na svět. Způsob jakým dýcháme se odráží na kvalitě našeho života. Dýcháme-li dostatečně, náš život je vzdušný a s lehkostí zvládáme i náročnější životní situace. To neznamená, že se pořád usmíváme. Jen prostě víme a věříme životu. Nenecháme se tzv. dusit svým vztekem a obavami. Tím si do života přivoláváme i okolnosti, díky kterým se z případných šlamastik rychle zotavíme.

Dýcháme-li mělce či příliš rychle, často si nestačíme vychutnat život v jeho plnosti a kráse. Ženeme se z akce do akce, potlačujeme své emoce a ty potom vyhřeznou na povrch v momentě, kdy jsme okolnostmi přinuceni se zastavit. To jsme rudí vzteky nebo pláčeme a hrozíme pěstí životu, aby nás laskavě odvázal od toho pomyslného stromu. Ale on nás neodváže, dokud nezačneme pořádně dýchat a prociťovat náš život. Pěkně nás přizemní, abychom konečně vyčistili naši prvotní studánku.

Někdy se také stává, že dýcháme velmi slabě a to zejména tehdy, kdy dovolíme, aby nás ostatní dusili. Potlačujeme své skutečné touhy a potřeby a ty se pak projevují jako lítost, frustrace, stěžování si. Následkem jsou pak různé nemoci, které bychom s dechem třeba vůbec nespojovali. Důležité je znovu si vzpomenout, kdo jsme, přestat po sobě šlapat a konečně si přiznat, že jsme to byli my, kdo dovolili, aby nad námi měl někdo moc. Najít znovu odvahu se vyjádřit, projevit a přestat se dělat menšími. Potom se opět svobodně nadechneme a nic nás nezastaví.

Cena obrazu: 1150 Kč

Portál posvátného ženství

PORTÁL POSVÁTNÉHO ŽENSTVÍ
Tento obraz byl původně celý zlatý, až mne napadlo, že jeho cesta je úplně jiná. Vyvíjel se velmi dobrodružným způsobem. Symbolizuje bránu, kterou všichni důvěrně známe. Bránu, kterou přišel na svět každý z nás. Posvátné ženství není o produktivitě a výkonu... Jeho poselství je poselstvím bezvýhradné lásky, bezpečí, a tvoření ve spirále času. Nemá co dělat s tím, kolik v tomto životě žena porodí dětí. Každá žena (ale i muž) se může svobodně rozhodnout, čemu vdechne život. Nikdo ji nemá co vykořisťovat a nutit, aby byla co nejproduktivnější a aby splňovala předepsaný model. Předepsaný model neexistuje. Je pouze podstata a její uchopení závisí na tom, jaké poslání si pro tento život žena zvolila.

Cena obrazu: 1255 Kč

Opeřený had s korunkou

Hadí síla: energie opředená různými mýty a pověrami. Ve skutečnosti se jedná o projev životní síly, která nás vyživuje, dává nám výraz, dokáže léčit tělesné i duševní neduhy a je také tou energií, díky které můžeme tvořit jak náš život, tak i například zahradu, jídlo, obrazy nebo třeba malované hrnce. Často s ní jen zápasíme a neumíme ji využívat v životě efektivně. Utíkáme myšlenkami do spousty různých podnětů, které s námi nemají co do činění a dovolujeme, aby okolnosti a ostatní lidé řídili naše pocity, chování, směřování a celý náš život. 

Skutečně úspěšní lidé umí ovládat i energii Hadí síly a nenechají se okrádat o čas. Ví, kdo jsou, ví, kam směřují a když je třeba něco změnit, udělají to. Často se o takových lidech říká, že jsou sobečtí, že myslí pouze na sebe. Mnohokrát si je lidé pletou s narcisy. Ovšem opak je pravdou. Ve skutečnosti takový člověk není ani sobec, ani narcis. 

Sobec je někdo, kdo na sebe nedbá, nechá se uvláčet životem a pak životu vyčítá, že se o něj nepostaral. Tento postoj nemá co dělat se sebeláskou a vysokým standardem. Stejně tak narcis je člověk, který zažil obrovské ponížení a nyní vyžaduje, aby se celý svět o něj staral a sloužil mu. Vypadá líbivě a své bližní vykořisťuje neustálou nespokojeností. Opět vidíme, že jsme také někde mimo sebelásku. Někdy narcis ani nemusí odpovídat klasické představě nažehleného frajera. Může jít klidně o vlasatého stále meditujícího ezotericky založeného hocha, který jezdí po seminářích a získává si děvčata svým srdceryvným životním příběhem. Ta mu na něj skočí a dobrovolně mu poskytují péči. Jelikož ale narcisovi nikdy není dost dobrá, brzy děvčata vyčerpaná odpadnou.

Když je člověk zdravě sebevědomý a má sám sebe v úctě, nikdy by nikoho nevykořisťoval. Nikdy by vám neřekl, že můžete za jeho neštěstí a nevyčítal by vám, že o něj nepečujete. Tento člověk se sám aktivně zajímá o to, jak svůj život zkvalitnit a jak prohloubit poznání o sobě. Ví, že je to vše o něm a taky se podle toho chová. Umí si sám pomoci a v případě potřeby i pomoc vyhledá. Sebeláska je totiž aktem úcty ke své energii, ke svému vtělení a tím i k ostatním živým bytostem.

Cena obrazu: 1770 Kč


Posvátný lotos hojnosti všeho

Posvátný lotos nás přímo zve ke spočinutí v nitru, kde se nachází odpovědi na všechny naše otázky. Pouze je zapotřebí selektovat odpovědi našich strachů a chtění a skutečně pochopit význam toho, co si přejeme. Někdy si úpěnlivě přejeme lásku, hojnost, padáme na kolena a prosíme... A jako odpověď dostaneme přesně opak. Je to tak ne proto, že děláme něčeho málo. Je to tak proto, že se neustále zaobíráme nedostatkem a vnímáme se jako ti, co si musí něco vydupat, vyvzdorovat nebo vystát ve frontě. Všechny tyto postoje nakonec vedou ke stagnaci a ještě většímu pocitu oběti.

Chceme-li, aby se v našem životě vyskytovala hojnost a něha, musíme totéž poskytnout sobě a stát se tím. Není možné chtít lásku a stát mimo její proud. Potřebujeme také objevit, kdo jsme a dát ze sebe světu to nejlepší. Ne jen chodit od semináře k semináři a chtít po někom, aby nás osvítil. Osvěcujeme se my sami tím, že si dovolíme překročit známý práh a vydat se i do místností, kde jsme předtím nebyli. Sedíme-li stále v obýváku před televizí a sklenkou vína a zoufáme-li, že nás nikdo nemá rád, těžko v sobě objevíme lásku. Cesta posvátného lotosu je cestou odvahy opustit bahno a vyrůst do všech směrů. Z této odvahy se může zrodit mnohem větší hojnost a my se cítíme více milovaní, neboť jsme se stali více milujícími. 

Cena obrazu: 1888 Kč OBRAZ JE PRODANÝ

 Spolutvoření

Spolutvoření
Spolutvoření

Spolutvoření je obraz, který symbolizuje sdílení bytostí s rozdílnými kvalitami. Bytostí, které mohou mít jinou podstatu, jiné zkoušky v životě, ale přesto mají spoustu společného a místo bojů, odsuzování a házení kamení jeden na druhého se soustředí na porozumění. Každá z nich už rozumí sama sobě a díky tomu padají bariéry nepochopení. Nejedná se o toleranci ze slušnosti. Jedná se o skutečný respekt, úctu a přijetí. Přijetí, které otevírá cestu k lásce bez podmínek, kde každý je vítaný a všichni rostou společně.

Obraz je na prodej. Cena: 3400 Kč

Rozměry: cca 60 x 80 cm.