Domácí galerie

Přijďte do mé domácí galerie a vyberte si obraz, který vás chytne za srdce. Ráda vás provedu jejich příběhem a vy se tak budete moci lépe naladit na ten, který vás osloví nejvíce. Zde na této stránce si je můžete prohlédnout také. Fotky a popisky se snažím vkládat průběžně. 

Amaterasu

Akryl na plátně

100 x 160 cm

Osobní sbírka. Neprodejné.

Nádherná japonská bohyně Amaterasu byla odjakživa spojována se sluncem, jeho teplem a životodárnou energií. Je symbolem křehkosti a jemnosti, která je tak silná, že pohne horou strachu a žalu a přemění ji v kvetoucí les. Připomíná nám, že v našich životech je třeba ctít přirozenou krásu a opravdovost. V tom tkví naše skutečná síla a tajemství proměny zdánlivě bezvýchodné situace v zázračné řešení, které jsme předtím přes mraky negací, sebepopírání a falešné vynucování si těžko mohli spatřit. Cit, jemnost a něha dlí v každém z nás. I ten nejzarputileji vypadající hromotluk nadávající na celý svět ji v sobě má ukrytou. Možná se jeho citovost stala terčem mnoha odmítnutí a nyní popírá vše, co jen připomíná něhu. Možné je také, že se stal svědkem nesnesitelné manipulace s city, a proto je nyní skrývá a staví se do role velkého tvrďáka, který vše skousne, prorazí a všechny porazí. Lidé si často pletou jemnou a křehkou bytost se slabou. Ovšem často tato bytost umí být mnohem pevnější ve svém vnitřním vedení a vědění než leckterý mocichtivý, ukřičený uzurpátor, který není nikým jiným než ustrašeným zraněným dítětem toužícím po mateřském mléce. 

Otevřete se jemnosti v sobě a zjistíte náhle, že již jste dávno svrchovaným vládcem svého života. Pravým vládcem, který vládne skrze svou podstatu a nikoli skrze kontrolu ostatních. Vládcem, který přijal do svého srdce sám sebe a všechny ostatní lidské i jiné bytosti. Otevřít se jemnosti a křehkosti neznamená utéct před tím zlým světem tam venku, nikoli. Znamená to uznat se a vystoupit na jeviště světa ve své pravé podstatě naprosto si vědom svých barev. Znamená to uznat i ostatní jako bytosti jdoucí na cestě poznání sebe po svých vlastních cestách. Nesoudit je, ani je nelitovat. Jen jim laskavě a trpělivě na svém vlastním příkladě ukázat, že je možné být sám sebou. Takoví, jací jsme sem přišli, jsme vítaní a chtění, i když to tak někdy nevypadá. Milujte se a ctěte.

Strážkyně vědomí

Akryl na plátně, 75x120 cm
Cena 3600 Kč nebo dohodou
Strážkyně vědomí nám připomíná, že náš duchovní vývoj má určitý rytmus a nelze jej uspěchat. Každý pokus o obejití přirozeného vývoje se může obrátit proti nám a my se na své cestě spíše zasekneme.
Dáme-li si ale čas a prostor, začnou se dít zázraky. Brány se otevřou jako mrknutím oka a my zjistíme, proč jsme ve skutečnosti spěchali. Nikdy není pozdě a nikdy není důvod tlačit a urychlovat náš vývoj. Ano, jistěže existují různé techniky, byliny, houby a jiní pomocníci. Ale tyto nástroje přirozené naladění nenahradí. Slouží jako nástroje, které nám mohou pomoci. Ovšem patří do rukou povolaným, kteří jsou s nimi sladění a znají sami sebe natolik, že je budou používat moudře.


Vejce volavky Benu

Benu byl posvátný egyptský druh volavky. Tato volavka byla kvůli své záři a jemnosti porovnávána s Fénixem a byla velmi ctěna. Jméno Benu je odvozeno od egyptského slovesa veben - "zářit", "vzejít", "povstat ve skvělosti", což znamená probudit se do své skutečné podstaty. Opustit pochybnosti o svém životě a poslání a zářit. Stát se svým světlem a přestat se třást před samozvanými autoritami, které umí pouze dupat, křičet a vymáhat si pozornost. Stane-li se člověk sám sobě pochodní, neznamená to, že by nepotřeboval ostatní, spíše jde o to, že se ve věcech osobních umí vést sám. Umí sestoupit do hlubin jeskyně a prozkoumat ji. Prozkoumat i ta nejtajnější zákoutí duše musíme jen my sami, nikdo jiný to za nás neudělá. Učitelé jsou pouze průvodci, nikoli autority, které za nás rozhodnou, zda je něco dobře či špatně a zda jsme dost dobří na to, abychom si mohli říkat lidé. Klíč ke svému vývoji drží ve svých rukou každý sám. Průvodci pouze čekají, až budeme ochotni jej přijmout a rozhodneme se pro probuzení k plnému životu a potenciálu v nás. 

Cena obrazu: 1800 Kč 

Portál posvátného ženství

PORTÁL POSVÁTNÉHO ŽENSTVÍ
Tento obraz byl původně celý zlatý, až mne napadlo, že jeho cesta je úplně jiná. Vyvíjel se velmi dobrodružným způsobem. Symbolizuje bránu, kterou všichni důvěrně známe. Bránu, kterou přišel na svět každý z nás. Posvátné ženství není o produktivitě a výkonu... Jeho poselství je poselstvím bezvýhradné lásky, bezpečí, a tvoření ve spirále času. Nemá co dělat s tím, kolik v tomto životě žena porodí dětí. Každá žena (ale i muž) se může svobodně rozhodnout, čemu vdechne život. Nikdo ji nemá co vykořisťovat a nutit, aby byla co nejproduktivnější a aby splňovala předepsaný model. Předepsaný model neexistuje. Je pouze podstata a její uchopení závisí na tom, jaké poslání si pro tento život žena zvolila.

Cena obrazu: 1220 Kč

Opeřený had s korunkou

Hadí síla: energie opředená různými mýty a pověrami. Ve skutečnosti se jedná o projev životní síly, která nás vyživuje, dává nám výraz, dokáže léčit tělesné i duševní neduhy a je také tou energií, díky které můžeme tvořit jak náš život, tak i například zahradu, jídlo, obrazy nebo třeba malované hrnce. Často s ní jen zápasíme a neumíme ji využívat v životě efektivně. Utíkáme myšlenkami do spousty různých podnětů, které s námi nemají co do činění a dovolujeme, aby okolnosti a ostatní lidé řídili naše pocity, chování, směřování a celý náš život. 

Skutečně úspěšní lidé umí ovládat i energii Hadí síly a nenechají se okrádat o čas. Ví, kdo jsou, ví, kam směřují a když je třeba něco změnit, udělají to. Často se o takových lidech říká, že jsou sobečtí, že myslí pouze na sebe. Mnohokrát si je lidé pletou s narcisy. Ovšem opak je pravdou. Ve skutečnosti takový člověk není ani sobec, ani narcis. 

Sobec je někdo, kdo na sebe nedbá, nechá se uvláčet životem a pak životu vyčítá, že se o něj nepostaral. Tento postoj nemá co dělat se sebeláskou a vysokým standardem. Stejně tak narcis je člověk, který zažil obrovské ponížení a nyní vyžaduje, aby se celý svět o něj staral a sloužil mu. Vypadá líbivě a své bližní vykořisťuje neustálou nespokojeností. Opět vidíme, že jsme také někde mimo sebelásku. Někdy narcis ani nemusí odpovídat klasické představě nažehleného frajera. Může jít klidně o vlasatého stále meditujícího ezotericky založeného hocha, který jezdí po seminářích a získává si děvčata svým srdceryvným životním příběhem. Ta mu na něj skočí a dobrovolně mu poskytují péči. Jelikož ale narcisovi nikdy není dost dobrá, brzy děvčata vyčerpaná odpadnou.

Když je člověk zdravě sebevědomý a má sám sebe v úctě, nikdy by nikoho nevykořisťoval. Nikdy by vám neřekl, že můžete za jeho neštěstí a nevyčítal by vám, že o něj nepečujete. Tento člověk se sám aktivně zajímá o to, jak svůj život zkvalitnit a jak prohloubit poznání o sobě. Ví, že je to vše o něm a taky se podle toho chová. Umí si sám pomoci a v případě potřeby i pomoc vyhledá. Sebeláska je totiž aktem úcty ke své energii, ke svému vtělení a tím i k ostatním živým bytostem.

Cena obrazu: 1550 Kč


 Spolutvoření

Spolutvoření
Spolutvoření

Spolutvoření je obraz, který symbolizuje sdílení bytostí s rozdílnými kvalitami. Bytostí, které mohou mít jinou podstatu, jiné zkoušky v životě, ale přesto mají spoustu společného a místo bojů, odsuzování a házení kamení jeden na druhého se soustředí na porozumění. Každá z nich už rozumí sama sobě a díky tomu padají bariéry nepochopení. Nejedná se o toleranci ze slušnosti. Jedná se o skutečný respekt, úctu a přijetí. Přijetí, které otevírá cestu k lásce bez podmínek, kde každý je vítaný a všichni rostou společně.

Obraz je na prodej. Cena: 2200 Kč

Rozměry: cca 60 x 80 cm.