Každá žena je plnohodnotnou matkou

06.08.2020

Každá žena je plnohodnotnou matkou, ať má v tomto životě lidské děti nebo jiné. Ženy se rády pašákují a poměřují počtem dětí a obětí, které je tyto děti stály, ale ve skutečnosti o energii Matky ví velké kulové. Často nevědomky děti považují za nástroj moci a jediný hodnotný projev jejich esence Matky, čímž samy sebe omezují a mnohdy vyčerpávají. Ukazují prstem na ženy, které děti nemají a povyšují se nad ně. Ve skrytu jim na jedné straně závidí volný čas a na straně druhé je považují je za něco méněcenného. A bezdětné ženy se pak cítí zbytečně špatně, mají pocity viny a snaží se stůj co stůj ukázat, že jsou společnosti užitečné.  Při tom zcela energeticky zničí samy sebe a stále slouží. To vše jen proto, že nenaplňují obecnou představu o správné ženě danou touto společností, ale někdy i nepochopením ezoterických pouček, které nesprávně tvrdí, že mateřství je jediným povoleným nejlepším životním obdobím ženy a bez něj žena není „dostatečně transformovaná“. 

Pravdou ovšem je, že matkami jsme všechny. Matku v nás nedefinuje počet lidských dětí. Esence Matky působí ze samotných hlubin a vytváří. Nabývá té formy, která je vhodná pro danou inkarnaci ženy. Pochopí-li to žena, dojde jí, jaký je nesmysl porovnávat se s ostatními ženami. Začne lépe rozlišovat a pojmenovávat své touhy, instinkty a povahové vzorce. Všímá si, čemu dává život a co v jejím životě roste. Ano, chápete správně. Esence Matky neslouží pouze pro přivádění potomků na svět. Je to archetyp záměrného tvoření. Nesoudí, neporovnává. Prostě je. Není třeba ji dokazovat, jen do ni vstoupit a znovu ji vynést na povrch. 

Žena s aktivovanou esencí matky reprezentuje život sám, ať má dětí deset nebo nula. Vše, čeho se dotkne, se změní v zahradu plnou květů a každý v její společnosti jistým způsobem ožívá a cítí se příjemně. Umožňuje si plnou hojnost, a proto ji přitahuje ve všech oblastech života. Je trpělivá a jemná a zároveň velmi mocná a rázná. Umí propojovat příležitosti a svých záměrů dosahuje bez dřiny. A co více, taková žena se většinou umí ocenit a nepotřebuje se nad nikoho povyšovat a nikomu dokazovat svou cenu. Přirozeně uznává cestu každého člověka. Nikoho příliš neochraňuje a ani nesráží. Ví dobře, že někdy si člověk potřebuje prožít cestu temným údolím, aby v sobě znovu probudil své přirozené instinkty otupělé sebelítostí, nevhodnou výchovou a přílišnou orientací na prevenci proti všemu možnému. Tato žena bere život jako příležitost k šíření své vůně do celého světa. Nesnaží se, aby kvetla. Přijímá se, kvete a voní. Vytváří pak prostředí, o které skutečně stojí a ne to, kterého se bojí. 

Dosáhnout toho není vůbec těžké. Jen je třeba se vnímat skutečně do hloubky a obejmout se všemi smysly. Stát se doslova matkou sama sobě. Rozpustit veškerý odpor a probudit svou prvotní vizi. Zde přichází to nejlepší období v životě ženy. Je jím den, kdy se žena začne skutečně hluboce přijímat a milovat. Den, kdy přestane pochybovat o svých záměrech a nechá je vystoupit na povrch a zhmotnit. A kdy si místo boje za svou hodnotu a nekonečného vysvětlování, jak to vlastně v životě má, začne skutečně důvěřovat a tančit svůj posvátný tanec.